Odstoupení od smlouvy

Oznámení odstoupení od kupní smlouvy

 


Zákazník / odesílatel:


Jméno a příjmení: ..................................................................................................
Bydliště: ..................................................................................................
E-mail: ..................................................................................................
Telefonní číslo: ..................................................................................................

 


Prodávající / adresát:


Název firmy, adresa webových stránek: Mgr. Lucie Tomanová, České brože
IČ / DIČ: 02362376 / CZ8551214661
Sídlo: Sídl. M. Švabinského 1140/10, 697 01 Kyjov
Příp. kontakt: info@ceskebroze.cz, 605 834 959


Věc: Odstoupení od kupní smlouvy


Dobrý den,

 

dne ...................... jsem s vámi uzavřel/a kupní smlouvu prostřednictvím internetu na zboží z objednávky číslo ................................Tímto využívám svého zákonného práva a odstupuji od této kupní smlouvy, která se týká zboží uvedeného v přiloženém daňovém dokladu. Vracené zboží i daňový doklad posílám zpět s tímto dopisem zpět a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ................. Kč a ......... Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo .............................................. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

Poznámka:
Odstoupení od smlouvy je nutné vlastnoručně podepsat. Doporučuji vytisknout ve dvou kopiích - jedna pro prodejce a druhá pro vás k uschování pro případ sporu.

V ..................................................
dne...............................................

 

..........................................................
Vlastnoruční podpis


Přílohy: Doklad o koupi