Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely použití funkce Hlídací pes

1.Udělujete tímto souhlas Mgr. Lucii Tomanové (České brože), se sídlem Sídl. M. Švabisnkého 1140/10, 697 01 Kyjov, IČ 02362376 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:
· emailovou adresu
2. Emailová adresa bude zpracována za účelem:
a. využití funkce Hlídací pes – zaslání e-mailové notifikace, jakmile se změní skladovost / cena
zvoleného produktu dle požadovaných preferencí uživatele
3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 180 dní a to za účelem:
. zaslání e-mailové notifikace, jakmile se změní skladovost / cena zvoleného produktu dle
požadovaných preferencí uživatele.
4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou
zpracovávat i tito zpracovatelé:
. Poskytovatelem služby Shoptet, provozované společností Shoptet, a.s., sídlem Dvořeckého
628/8, 169 00 Praha 6
a. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však
v současné době společnost nevyužívá.
5. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.
6. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na kontaktní adresu lu.toman@seznam.cz s žádostí o odhlášení, nebo kliknutím v obdrženém mailu Hlídacího psa.
7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek
  odstranění e-mailové adresy z funkce Hlídací pes
  · požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
  · vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
  · u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
  · nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat
  omezení jejich zpracování
  · požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje,
  které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
  · na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v
  důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
  · v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se
  obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů