Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zaslání dotazníku zákaznické spokojenosti

 1. Udělujete tímto souhlas Mgr. Lucii Tomanové (České brože), se sídlem Sídl. M. Švabinského 1140/10, 697 01 Kyjov, IČ 02362376, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:
  · emailovou adresu
  · informace o zakoupeném zboží
  2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:
  a. zaslání dotazníků pro zjištění zákaznické spokojenosti
  3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 60 dní a to za účelem:
  . zaslání dotazníků pro zjištění zákaznické spokojenosti
  4. Ke zpracování těchto osobních údajů Správce využívá tyto Zpracovatele:
  - Poskytovatel služby Heureka, provozované společností Heureka Shopping s.r.o., sídlem
  Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín
  - Poskytovatel služby Zboží.cz, provozované společností Seznam.cz, a. s., sídlem Radlická 3294/10, 150
  - Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však
  v současné době společnost nevyužívá
  5. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.
  6. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to kliknutím na odkaz pro úpravu preferencí soukromí v dolní části webu, kde lze udělený souhlas e-shopu odvolat. Dále lze vzít souhlas zpět kliknutím na příslušný odkaz v emailu s dotazníkem spokojenosti. V takovém případě se odhlásíte z odběru na straně poskytovatele služby Heureka.
  7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  · vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek
  ukončení zasílání dotazníku spokojenosti
  · požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
  · vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
  · u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
 • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat
  omezení jejich zpracování
  · požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje,
  které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
  · na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v
  důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
  · v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se
  obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů