Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely rozesílky e-mailových obchodních sdělení

 1. Udělujete tímto souhlas Mgr. Lucii Tomanové (České brože), se sídlem Sídl. M. Švabinského 1140/10, 697 01 Kyjov, IČ 02362376 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:
  · emailovou adresu
 2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:
  a. zařazení do databáze pro zasílání online obchodních sdělení.
 3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 3 let a to za účelem:
  . zasílání obchodních sdělení, pokud tuto dobu neprodloužíte
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou
  zpracovávat i tito zpracovatelé:
  . Poskytovatelem služby Shoptet, provozované společností Shoptet, a.s., sídlem Dvořeckého628/8, 169 00, Praha 6
  a. Poskytovatel softwaru Mailerlite.
  b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však
  v současné době společnost nevyužívá.
 5. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.
 6. . Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například úpravou preferencí ochrany soukromí v patičce webu, zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení.
 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  · vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek
  ukončení rozesílky e-mailových obchodních sdělení, popř. na vlastní žádost fyzické odstranění
  osobních údajů z databáze e-mailového nástroje
  · požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
  · vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
  · u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
  · nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat
  omezení jejich zpracování
  · požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje,
  které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
  · na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v
  důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
  · v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se
  obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů